Kontakirajte TheSailmaster
za strokovno pomoč in podporo
Jernej
Jernej Kuhar
051 337 999
info@thesailmaster.si

ZAUPNOST PODATKOV

SPLOŠNO

Gospodarska družba Eolis, d.o.o., s sedežem na Železni cesti 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Eolis d.o.o.) spoštuje zasebnost in kot zaupne obravnava vse podatke, ki jih od uporabnikov svojih storitev pridobi z uporabo spletne strani www.thesailmaster.si ali na drug način, in ki jih zaradi opravljanja navedenih storitev in poslovanja poseduje v svojih zbirkah. Zavezuje se, da bo vse osebne podatke skrbno varovala in da jih ne bo posredovala tretjim osebam, razen kolikor je to potrebno za sklenitev, oziroma realizacijo pogodbe o najemu plovil ali drugih storitev, ali zaradi izvajanja veljavne zakonodaje.

Eolis d.o.o. se zaradi preprečitve nepooblaščenega dostopa do pridobljenih osebnih podatkov ali njihovega razkritja in ohranjanja njihove natančnosti poslužuje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov. Kljub temu zaradi narave spletnega poslovanja in njegovega neprestanega napredka ne more zagotavljati popolne in stalne zaščite informacij, ki jih uporabniki prenašajo na spletno stran www.thesailmaster.si ali z nje, zato tudi ni odgovorna za njihov nepooblaščen prejem, uporabo ali odtujitev in s tem povezana škodljiva dejanja tretjih oseb.

Uporabniki spletne strani www.thesailmaster.si nepreklicno potrjujejo, da so z dostopom nanjo poleg Splošnih pogojev uporabe prebrali in razumeli na njej objavljena vsakokrat veljavna pravila o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov, in da se ob njeni uporabi z njimi strinjajo. S spremljanjem spletne strani lahko sledijo njihovim morebitnim spremembam in s tem tudi načinu in namenu obdelave zbranih osebnih podatkov. Spremembe pričnejo veljati s trenutkom njihove objave.

O uporabljenih piškotkih na spletni strani www.thesailmaster.si

Piškotki so bistveni za zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev, saj je z njihovo pomočjo pregledovanje vsebin spletne strani učinkovitejše, omogočajo pa hkrati tudi prepoznavanje, če je uporabnik spletno stran že obiskal.

Zaradi nemotenega delovanja svoje spletne strani in prepoznavanja za uporabnike najkoristnejših informacij, uporablja Eolis d.o.o. piškotke orodja Google Analytics. Z njimi zbrani podatki ne omogočajo osebne prepoznave uporabnikov.

Seznam uporabljenih piškotkov:

ime piškotka trajanje namen uporabe
ga 2 leti  omogoča opazovanje premikanja uporabnikov po spletni strani
gat_gtag_ 2 leti predstavlja identifikacijsko kodo spletne strani za spremljanje obiskov
gid: 24 ur omogoča razlikovanje med uporabniki, s tem da informacij o njih ne vsebuje

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

O zbiranju in obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki uporabnika identificira.

Eolis d.o.o. zaradi opravljanja svojih storitev in poslovanja, in izključno v ta namen, v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov svojih storitev, ki mu jih posredujejo z uporabo spletne strani www.thesailmaster.si ali na drug način.

S posredovanjem navedenih podatkov dajejo uporabniki privoljenje za njihovo obdelavo.

Vrste zbiranih osebnih podatkov:

  • ime in priimek
  • naslov prebivališča
  • kontaktni telefonska številka in številka faksa
  • naslov elektronske pošte

Zbrani podatki služijo:

  • pošiljanju e-novic in obvestil
  • neposrednemu trženju
  • realizaciji uporabnikovih povpraševanj
  • sklenitvi in realizaciji pogodb o najemu plovil in drugih storitev
  • analizi obiskov spletne strani

Na podlagi privolitve posameznega uporabnika, dane z izjavo ali na drug jasen način, lahko Eolis d.o.o. kot upravljalec zbira in obdeluje tudi njegove druge osebne podatke.

Prijava na e-novice in obvestila

Uporabniki spletne strani www.thesailmaster.si se lahko prijavijo na e-novice in obvestila, s katerimi Eolis d.o.o. do preklica obvešča o posebnih ponudbah, ugodnostih, novostih in drugih vsebinah, povezanih s storitvami, ki jih opravlja.

Uporabniki za prijavo na e-novice in obvestila posredujejo elektronski naslov ter svoja ime in priimek. Po poslanem obrazcu o prijavi prejmejo na navedeni naslov potrditveno sporočilo, na kar bodo po njegovi potrditvi vnešeni na seznam prejemnikov e-novic in obvestil.

Pravice uporabnikov

Vsak uporabnik lahko kadarkoli pisno ali s klikom na gumb Odjava v e-novicah zahteva, da Eolis d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Na navedeno zahtevo se bo upravljalec odzval v 15-ih dneh in o tem uporabnika obvestil.

Vsak uporabnik ima tudi pravico do obveščenosti. Kadarkoli lahko od upravljalca zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris, prenos ali omejitev njihove obdelave, lahko pa obdelavi tudi ugovarja.

Upravljalec osebnih podatkov je: Eolis d.o.o., Železna cesta 14, SI-Ljubljana. Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@thesailmaster.si

 

Zadnja sprememba: 30. 6. 2020